Pwy ydi Pwy

Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy

Rhifau Argyfwng

Ysgol -  01286 650 451
Pennaeth - 07790 121 609

Meddygfa

Cadeirydd Llywodraethwyr - Lowri Jacks Harris
Adran Adddysg - 01758 704044

Man Argyfwng Tan

Buarth Ysgol Waunfawr

Staff Ysgol Waunfawr Medi 2023

Dynas gyda gwallt tywyll yn gwenu

Mrs Bethan Wyn Jones

Pennaeth
CADY
Staff Dynodedig Diogelu

Dynas gyda gwallt melyn yn gwenu

Mrs Gwenan Elis Jones

Athrawes Blwyddyn 1+2
Staff Dynodedig Diogelu

Dyn gyda gwallt tywyll a siwmper du yn gwenu

Mr Llion Wyn Jones

Athro Blwyddyn 5+6

Dynas gyda gwallt melyn yn gwisgo sbectol ac yn gwenu

Mrs Sian Herbert

Athrawes Meithrin/Derbyn

Dynas gyda gwallt tywyll ac yn gwisgo hoodie pinc llachar yn gwenu.

Mrs Hannah Williams

Athrawes Blwyddyn 3+4

Dynas gyda gwallt melyn yn gwenu

Mrs Charline Rhys

Cymhorthydd ADY

lisa griffiths

Mrs Lisa Griffiths

Athrawes

Dynas gyda gwallt tywyll a dillad du yn gwenu

Miss  Lleucu  Owen

Cymhorthydd ADY

Dynas gyda gwallt melyn yn gwisgo cot ac yn gwenu

Mrs Nicola Williams

Cymhorthydd Ysgol 

Dynas gyda gwallt byr melyn ac yn gwisgo siwmper oren yn gwenu

Mrs Anne Clarke

Cymhorthydd Ysgol 

Hogyn ifanc yn gwisgo hoodie ac yn gwenu

Mr Caio

Cymhorthydd Sgiliau Sylfaenol/ADY

Dynas gyda gwallt melyn curliog yn gwenu

Mrs Carol Jones

Cymhorthydd Ysgol

Dynas gyda'i gwallt wedi clymu yn ol ac yn gwisgo crys polo gwyrdd yn gwenu

Ms Susan Beech

Gofalwraig a Goruchwylwraig Clwb Brecwast

Dynas gyda gwallt byr tywyll yn gwenu

Mrs Jacqueline Owen

Cymhorthydd Clerigol, Clerc Cinio a Goruchwylwraig brecwast/ cinio

Dynas yn gwisgo glas ac gyda gwallt curliog melyn yn gwenu

Mrs Carys Williams

Cogyddes

Dynas mewn dillad pinc ac yn gwisgo sbectol ac yn gwenu

Mrs Sylvia Thompson

Cynorthwydd Cegin

Dynas gyda gwallt brown ac yn gwisgo siwmper du yn gwenu

Ms Amy Thompson

Cynorthwydd Cegin a glanhau