Tymhorau

Hafan > Ysgol > Tymhorau

Tymor

Hydref 2023 - 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024 - 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Haf 2024 - 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Ddydd Llun, 4 Medi, 2023.

Gwyliau

Hanner Tymor - 30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig - 25 Rhagfyr - 5 Ionawr 2024

Hanner Tymor - 12 - 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg - 25 Mawrth - 5 Ebrill 2024

Calan Mai - 6 Mai 2024

Hanner Tymor - 27 - 31 Mai 2024

Gwyliau'r Haf - 22 Gorffennaf - 30 Awst 2024