Ein Gweledigaeth

Hafan > Ein Gweledigaeth

Cwricwlwm i Gymru

Mae’r Cwricwlwm yr ysgol yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y 6 Maes Dysgu a Phrofiad sef:

  • Iaith, llythrennedd a chyfathrebu
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Iechyd a Lles
  • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Y Dyniaethau

Y pedwar diben - bydd rhain yn allweddol wrth gyflwyno meysydd newydd.

Pwrpas cwricwlwm yw galluogi dysgwyr i ddatblygu fel:

  • dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

Bydd y Fframwaith Rhifedd, Llythrennedd a Chymhwysedd Digidol yn treiddio drwy’r holl meysydd dysgu.
Gofynion Statudol ychwanegol: Gwrthoedd a Moeseg ac Addysg Cyd-berthynas a rhywioldeb.

Canllaw Cwricwlwm i Gymru (PDF)

Canllawiau ar gyfer Plant/ Pobl Ifanc a Theuluoedd (PDF)

Cwricwlwm newydd i Gymru (ar gyfer Rhieni) (PDF)

Cwricwlwm i Gymru 2022 (PDF)

Cwricwlwm i Gymru (PDF)