Rhieni a Chyfeillion Yr Ysgol

Hafan > Ysgol > Rhieni a Chyfeillion Yr Ysgol

Prif amcan y Gymdeithas yw trefnu nosweithiau cymdeithasol ac addysgol i godi arian tuag at brynu adnoddau i’r plant yn yr ysgol. Ceisiwn gynnal un gweithgaredd yn dymhorol. Etholir Pwyllgor yn flynyddol ym mis Medi. Dewch i’r cyfarfod i gynnig eich gwasanaeth, rydym angen gwirfoddolwyr.