Llywodraethwyr

Hafan > Ysgol > Llywodraethwyr

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Lowri Jacks Harris
jacksharris@hotmail.com

Is-gadeirydd    

Alun Lloyd Williams    
alunlloydwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Clerc y Llywodraethwyr    

Eleri Jones    
eleriannjones@gwynedd.llyw.cymru

Aelodau

Mrs Bethan Beech - Rhieni - hyd at 31/8/25
Mrs Elin Wynne - Rhieni - hyd at 31/8/26
Mr Gareth Wyn Jones - Rhieni - hyd at 31/8/24
Mr Alun Lloyd Williams - Awdurdod - hyd at 31/8/26
Mr  Huw Llyr Roberts - Cymunedol - hyd at 31/8/25
Mrs Lowri Jacks  - Cymunedol - hyd at 31/8/22
Mrs Rhian Roberts Jones  - Rhieni - hyd at 31/8/24
Mr Rhodri Sion - Awdurdod Addysg - hyd at 31/8/24
Cynghorydd Mr Edgar Owen - Cynghorydd/Awdurdod Addysg - hyd at 31/8/24
Mrs Heledd Davies Jones - Cymunedol - hyd at 31/8/25
Mrs Jacqueline Owen - Staff Ategol - hyd at 31/8/24
Mr Llion Jones - Athrawon - hyd at 31/8/24

Is-Baneli Corff Llywodraethol 

Llywodraethwr Dynodedig Anghenion Dysgu Ychwanegol - Lowri Jacks
Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant – Rhodri Sion/Bethan Beech
Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb – Gareth Jones
Llywodraethwr Dynodedig Iechyd Diogelwch ac Adeiladau – Jacqueline O

Pwyllgorau Statudol

Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff - Alun, Gareth a Rhian
Pwyllgor Apel Disgyblu a Diswyddo Staff - Rhodri, Bethan, Edgar, Llyr a Gareth
Pwyllgor Disgyblu a Gwahardd Disgyblion - Edgar, Gareth a Heledd
Pwyllgor Cwynion - Llion, Llyr, Rhian a Elin
Pwyllgor Adolygu Tal / Pwyllgor Apel Adolygu Tal - Elin, Bethan, Heledd a Rhodri

Is – Bwyllgorau

Is-bwyllgor Cyllid - Alun, Gareth a Bethan
Is-bwyllgor Penodiadau a Staffio - Lowri, Rhodri, Rhian a Llyr
Is-bwyllgor Iechyd, Diogelwch ac Adeiladau - Rhian, Gareth, Edgar a Jacqueline
Is-bwyllgor Cwricwlwm Safonau a Chraffu - Llion, Jacqueline, Lowri a Rhian

Meysydd Trawsgwricwlaidd

Llywodrathwyr i oruchwylio Ysgol Eco - Elin
Llywodrathwyr i oruchwylio Siarter Iaith - Heledd
Llywodraethwyr i oruchwylio Cyngor Ysgol - Llyr
Llywdraethwr I oruchwylio: Addysg Cyd-berthynas a rhywioldeb - Bethan Beech