Cyngor Ysgol

Hafan > Ysgol > Cyngor Ysgol

Rydym, fel ysgol yn gwneud ein gorau i sicrhau awyrgylch dysgu diogel, hapus a theg i’r disgyblion. Mae’r Cyngor Ysgol yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion leisio eu pryderon a’u hanghenion. Cânt gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau mewn modd strwythuredig ac i gyfrannu’n ymarferol at benderfyniadau sydd yn ymwneud â hwy ac at rai materion rheolaethol. Mae gweithrediad effeithiol Cyngor Ysgol yn datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o brosesau democrataidd ac yn datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at gymuned ac amgylchedd yr ysgol. Etholir 2 gynrychiolydd, bachgen a merch o bob dosbarth a chynrychiolwyr Meithrin/Derbyn a Blwyddyn 1.