Croeso


Croeso i wefan Ysgol Waunfawr. Cewch wybodaeth gynhwysfawr yma am yr ysgol, ein amcanion a’r holl weithgareddau amrywiol sy’n digwydd yma.

Mae’r ysgol yn gymuned hapus a phrysur ac rydym yn gweithio’n galed i roi cyfle i bob plentyn gyrraedd ei lawn botensial ac i dyfu’n unigolion cyfrifol o gymdeithas. Mae’r staff dysgu ac ategol yn cyd-weithio’n hapus fel tîm er lles y plant.

Yr Ysgol

Bydd Wych - Bydd Weithgar