Ysgol Iach

Hafan > Ysgol > Ysgol Iach

Rydym fel ysgol wedi ymrwymo i’r cynllun uchod. Eleni byddwn yn ymgeisio am Gam 5 y cynllun.

Prif nod y cynllun yw:

  • hyrwyddo a diogelu iechyd corfforol
  • iechyd meddyliol
  • iechyd cymdeithasol
  • a lles ein cymuned

Gweithredwn hyn drwy ein polisiau, cynlluniau strategol a datblygu staff wrth ystyried ei chwricwlwm, ethos, amgylchedd ffisegol a chysylltiadau a’r gymuned.