Who's Who

Home > School > Who's Who

English coming soon...

Rhifau Argyfwng

Ysgol -  01286 650 451
Pennaeth - 07790 121 609

Meddygfa

Cadeirydd Llywodraethwyr - Lowri Jacks Harris
Adran Adddysg - 01758 704044

Man Argyfwng Tan

Buarth Ysgol Waunfawr

Staff Ysgol Waunfawr Medi 2023

A woman with brown hair and smiling

Mrs Bethan Wyn Jones

Pennaeth
CADY
Staff Dynodedig Diogelu

A woman with blonde hair smiling

Mrs Gwenan Elis Jones

Athrawes Blwyddyn 1+2
Staff Dynodedig Diogelu

A man with dark hair and a black jumper smiling

Mr Llion Wyn Jones

Athro Blwyddyn 5+6

A woman wearing glasses with blonde hair smiling

Mrs Sian Herbert

Athrawes Meithrin/Derbyn

A woman with dark hair and wearing a bright pink hoodie and smiling

Mrs Hannah Williams

Athrawes Blwyddyn 3+4

A woman with blonde hair smiling

Mrs Charline Rhys

Cymhorthydd ADY

lisa griffiths

Mrs Lisa Griffiths

Teacher

 

A Woman with dark hair and dark clothes smiling

Miss  Lleucu  Owen

Cymhorthydd ADY

A woman with blonde hair wearing a coat and smiling

Mrs Nicola Williams

Cymhorthydd Ysgol 

A woman with short blonde hair wearing an orange jumper and smiling

Mrs Anne Clarke

Cymhorthydd Ysgol 

A young man wearing a hoodie and smiling

Mr Caio

Cymhorthydd Sgiliau Sylfaenol/ADY

A woman with wavy blonde hair smiling

Mrs Carol Jones

Cymhorthydd Ysgol

A woman with her hair tied back wearing a green poloshirt and smiling

Ms Susan Beech

Gofalwraig a Goruchwylwraig Clwb Brecwast

A woman with short dark hair smiling

Mrs Jacqueline Owen

Cymhorthydd Clerigol, Clerc Cinio a Goruchwylwraig brecwast/ cinio

A Woman wearing blue with curly blonde hair smiling

Mrs Carys Williams

Cogyddes

A woman in pink clothes wearing glasses and smiling

Mrs Sylvia Thompson

Cynorthwydd Cegin

A woman with brown hair and black jumper smiling

Ms Amy Thompson

Cynorthwydd Cegin a glanhau